فایل patch(پچ) مخصوص چیمرا سامسونگ G955F باینری 4

فایل patch(پچ) مخصوص چیمرا سامسونگ G955F باینری 4

فایل patch(پچ) مخصوص چیمرا سامسونگ G955F باینری 4

توجه داشته باشید بعد فکتوری ریست هم بارایت این فایل به هیچ وجه پچ از بین نمیره.